Przechowywanie opon

Przechowując opony we własnym zakresie warto zwrócić uwagę na kilka istotnych reguł.

 • Pomieszczenie, w którym przechowujemy opony powinno być chłodne, suche i ciemne. Nie należy przechowywać opon na zewnątrz, nawet pod zadaszeniem. 
 • Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać temperatury pokojowej (nie dopuszczać do kontaktu opon ze źródłem ciepła np. kaloryferem).
 • Opony powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i ozonu.
 • Opony powinny być przechowywane z dala od środków chemicznych, paliw, rozpuszczalników i smarów.

Reguły przechowywania opon na felgach (całe koła):

 • Nie składować kół w pozycji pionowej.
 • Koła mogą być składowane poziomo (jedno na drugim), powinny być jednak przekładane co kilka tygodni, aby zapobiec odkształceniu opony leżącej na spodzie.
 • Koła można także przechowywać zawieszone na hakach.
 • Opony przechowywane na felgach powinny mieć ciśnienie nominalne, zalecane przez producenta opon lub pojazdu.

Reguły przechowywania opon bez felg:

 • Unikać składowania opon poziomo.
 • Nie należy przechowywać opon zawieszonych na hakach.
 • Opony powinny być składowane w pozycji pionowej. Raz w miesiącu warto obrócić opony wokół ich osi, co zmniejszy ryzyko deformacji ogumienia.
   

 

Jeśli wolisz powierzyć przechowywanie opon serwisowi, zapraszamy do punktów Partner Opony Polska, gdzie zadbamy o ich właściwe składowanie.  

 

Partner Opony Polska Sp. z o.o.ul. Przasnyska 6 B, 01-756 Warszawa tel. 22 380 40 00info@partneropony.pl
projekt i wykonanie i2D
Opony     Serwis opon     Wulkanizacja     Wymiana opon